Zwi±zek Ochotniczych Straży Pożarnych
ul. Klikowska 39, 33-100 Tarnów
tel: 014 6217110
email: tarnow@zosprp.pl
Mapa regionu:
Odwiedziło nas 1141648 osób.

2008-12-29 - Życzenia noworoczne

Serdecznie dziêkujê za trudy pracowitego roku, za aktywno?æ i działanie w służbie ludziom i OjczyĆșnie.

ŻYCZĘ NA NOWY 2009 ROK DUŻO SIŁ PŁYNÄ?CYCH Z CIEPŁA ƱWIÄ?TECZNYCH SPOTKAƃ, POCZUCIA BEZPIECZEƃSTWA, WIELU INICJATYW I POMYƱLNOƱCI W ICH REALIZACJI, GRONA PRZYJACIÓŁ ZAWSZE GOTOWYCH POMÓC, SZCZĘƱCIA RODZINNEGO ORAZ WSZELKIEJ POMYƱLNOƱCI.

SKŁADA: KAZIMIERZ SADY PREZES ZOP ZOSPRP TARNÓW