Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
ul. Klikowska 39, 33-100 Tarnów
tel: 014 6217110
email: tarnow@zosprp.pl
Mapa regionu:
Odwiedziło nas 1411172 osób.

2009-02-02 - Szkolenie medyczne dla strażaków
W dniach 9 - 20 marca 2009 roku w szkole Ratownictwa Medycznego w Tarnowie zostanie przeprowadzony kurs dla strażaków z zakresu ratownictwa medycznego. Kurs tradycyjnie jak poprzednie organizowany jest wspólnie przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku w każdy dzień od godz. 16 do godz. 20. Końcowy egzamin przeprowadza lekarz medycyny mający uprawnienia do przeprowadzana egzaminów dla ratowników medycznych. Koszt szkolenia od jednej osoby wynosi 360 zł Odpłatno?ć OSP lub Urzędu Gminy wynosi 180 zł Odpłatno?ć Starostwa 180 zł Zgłoszenia uczestników w których należy podać Imię Nazwisko, datę urodzenia , adres oraz telefon kontaktowy prosimy przesłać na adres Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie do dnia 20 luty 2009 roku W związku z ograniczona liczbą osób przewidzianą do kursu ( 20 osób ) o przyjęciu na kurs decydować będą potrzeby danej OSP. Każdy uczestnik kursu musi posiadać wyszkolenie podstawowe oraz ważne badania lekarskie i ubezpieczenie Strażaka.