Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
ul. Klikowska 39, 33-100 Tarnów
tel: 014 6217110
email: tarnow@zosprp.pl
Mapa regionu:
Odwiedziło nas 1411227 osób.

2009-05-31 - Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych OSP Tuchów 2009

 W dniu 31 maja 2009 roku w Tuchowie odbył się kolejny Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych  powiatu Tarnów. Organizatorem tak jak corocznie był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Honorowy patronat tradycyjnie sprawował  Starosta powiatu Tarnów Pan Mieczysław Kras. Współorganizatorem przeglądu był Samorząd Miasta i Gminy Tuchów oraz Gminny O?rodek Kultury w Tuchowie.

Przegląd cieszył się ogromnym zainteresowaniem licznie zgromadzonej publiczno?ci . A jak twierdzą oceniający poziom artystyczny poszczególnych orkiestr był bardzo wysoki.Dodatkową atrakcją przeglądu była obserwacja przedstawicieli 10 miast z 10 krajów Europy naszej tradycji i kunsztu artystycznego , którzy obecni byli w Tuchowie na spotkaniu miast współpracujących z Tuchowem.

Zmagania konkursowe oprócz publiczno?ci obserwowali również Starosta Tarnowski, Radni powiatu Tarnów władze samorządowe Miasta i Gminy Tuchów, Wójt Gromnika , Tarnowa oraz członkowie kierownictwa Zarządu oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie.

Po wysłuchaniu wszystkich orkiestr  Komisja Konkursowa przyznała nastepujące miejsca poszczególnym Orkiestrą:

Pierwsze miejsce zajeły; Orkiestra OSP Szerzyny oraz Orkiestra OSP Żurowa

Drugie miejsce zajeła Orkiestra OSP Siemiechów

Trzecie miejsce zajeły Orkiestra OSP Filipowice oraz Orkiestra OSP Wola Rzędzińska

Czwarte miejsce zajeły: Orkiestra OSP Ciężkowice ora Orkiestra OSP Radłów

Wszystkie orkiestry otrzymały z rąk Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOPSP RP w Tarnowie Kazimierza Sady okoliczno?ciowe dyplomy , a z rąk Starosty Powiatu Tarnów Mieczysława Krasa nagrody pieniężne.

Na zakończenie   orkiestry uczestniczące w przeglądzie  wspólnie zagrały na Tuchowskim Rynku