Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
ul. Klikowska 39, 33-100 Tarnów
tel: 014 6217110
email: tarnow@zosprp.pl
Mapa regionu:
Odwiedziło nas 1411218 osób.

2009-04-27 - Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP

       W dniu 27 kwietnia 2009 roku Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP  powiatu Tarnów obradował na swym posiedzeniu w Rzepienniku Strzyżewskim w przepięknej Sali Narad Urzędu Gminy.

       W posiedzeniu udział  wzięli również Prezesi i Komendanci Gminni ZOSP RP. Na początku posiedzenia, któremu przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Dr. Kazimierz Sady sekretarz Urzedu Gminy Rzepiennik Strzyżewski Pan Słowik Marian w imieniu Wójta Gminy Pana  Pan Kazimierza Fudali przekazał okoliczno?ciowy adres dziękujący za sprawnie przeprowadzoną akcje ratownicza na terenie Gminy Komendantowi Miejskiemu PSP

bryg. Tadeuszowi Sitko.

Następnie Zarząd obradował w następujących tematach :

-  przeprowadzonej kampani sprawozdawczej w OSP

-  funkcjonowania KSRG w powiecie oraz działalno?ci szkoleniowej

-  działalno?ci programowej Związku oraz najbliższych uroczysto?ciach

- przeprowadzonej kontroli przez Powiatową Komisję Rewizyjną

-  współpracy w trakcie działań ratowniczych z PSP , Policją oraz Pogotowiem Ratunkowym

      W dyskusji uczestnicy posiedzenia jak tez Komisja Rewizyjna bardzo  wysoko ocenili działalno?ć Zarządu Oddziału Powiatowego oraz Prezydium ZOP ZOSP RP podkre?lając iż działalno?ć zarówno programowa , szkoleniowa, jak też  operacyjna /w zakresie koordynacji / prowadzona jest na bardzo wysokim poziomie. Uznano iż w dalszym ciągu należy aktywizować różne ?rodowiska , do pokazywanie  ogromnej roli jaką spełniają w życiu codziennych Ochotnicze Straże Pożarne.

Podjęto następujące ustalenia i decyzje

1. Zwiększenia liczby Ochotniczych Straży Pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo - Ga?niczym /wnioski w tym roku/

2. Odbycia wspólnie z KMPSP Powiatowych Uroczysto?ci Dnia Strażaka w dniu 23 maja 2009 r w Tarnowie

3. Organizacji Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych w dniu 31 maja w Tuchowie

4. Organizacji Powiatowych Zawodów Sportowo- Pożarniczych w miesiącu wrze?niu 2009 r dla wszystkich grup MDP oraz Seniorów

       W imieniu Zarządu oddziału Powiatowego ZOSPRP wyrażamy podziękowanie Wójtowi Gminy oraz Zarządowi Gminnemu ZOSP RP w Rzepienniku Strzyzewskim za miłe i serdeczne przyjecie