Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
ul. Klikowska 39, 33-100 Tarnów
tel: 014 6217110
email: tarnow@zosprp.pl
Mapa regionu:
Odwiedziło nas 1411231 osób.

2016-12-14 - Posiedzenie Prezydium Zrządu Oddziału Powiatowego ZOSp RP w Tarnowie

W dniu 12 grudnia 2016r. odbyło się I posiedzenie  Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Tarnowie w którego skład wchodzą:


1. Kazimierz Sady - Prezes

2. Andrzej Jarocha - V-ce Prezes

3. Ksawery Stefańczyk - V-ce Prezes

4. Grzegorz Gotfryd - V-ce Prezes

5. Łukasz Łach - V-ce Prezes

6. Marian Nowak - Sekretarz

7. Mieczysław Kawa - Skarbnik

8. Adam Stawarz - Kronikarz

9. ks. Kamil Wróbel - Członek Prezydium

10. Bartosz Łaśko - Członek Prezydium

11. Paweł Szpilski - Członek Prezydium


Na posiedzeniu określono zadania dla poszczególnych członków Prezydium i wyznaczono opiekunów odpowiedzialnych za współpracę z Zarządami Gminnymi ZOSP RP na terenie powiatu. Tematem obrad było również przyjecie planu pracy  oraz harmonogramu Imprez Programowych  na 2017 rok..

Prezesi Zarządów Gminnych ZOSP RP proszeni  są o przesyłanie do sekretariatu Zarządu Powiatowego harmonogramów zebrań sprawozdawczych OSP za 2016 rok w poszczególnych jednostkach na terenie gminy oraz do powiadomienia członków Prezydium, będących opiekunami jednostek OSP w danej gminie. Informacje  o danych kontaktowych z poszczególnymi członkami Prezydium można uzyskać w Biurze ZOW ZOSP RP w Tarnowie  pod numerem tel. 14 6217110.


Opiekunowie ZOG

Lp

Nazwisko Imię

Odpowiedzialność

za ZOG ZOSP RP

1

Kazimierz Sady

 

2

Andrzej Jarocha

Ciężkowice, Szerzyny

3

Ksawery Stefańczyk

Wietrzychowice, Żabno

4

Grzegorz Gotfryd

Skrzyszów, Tuchów

5

Łukasz Łach

Gromnik, Rzepiennik Strzyż.

6

Marian Nowak

Ryglice,  Zakliczyn

7

Kawa Mieczysław

Wierzchosławice

8

Adam Stawarz

Radłów

9

ks. Kamil Wróbel

Tarnów Gmina, Tarnów Miasto

10

Bartosz Łaśko

Pleśna, Wojnicz

11

Paweł Szpilski

Lisia Góra

 


HARMONOGARM IMPREZ

ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZOP ZOSP RP W TARNOWIE

Projekt na   2017 ROK

I.Eliminacje powiatowe OTWP.

Przeprowadzenie Eliminacji Szkolnych i Gminnych do dnia : 15 marca 2017r.

Przekazanie dokumentacji do  ZOP ZOSP RP do dnia : 22 marca 2017r.

Eliminacje Powiatowe w dniu:   5 kwietnia 2017r.


II Konkursy rysunkowe:

          „ Nie wypalaj traw”

          „ Kiedy dzwonie po straż pożarną”

Przeprowadzenie Eliminacji Szkolnych i Gminnych do dnia : 5 kwietnia 2017 r.

Przekazanie dokumentacji do  ZOP ZOSP RP do dnia : 12 kwietnia 2017 r.

Eliminacje Powiatowe w dniu:   26 kwietnia 2017r.


III. Plebiscyt „ Najpopularniejszy Strażak Województwa”

Termin: styczeń - grudzień


IV. Gminne ćwiczenia na obiektach.

Termin: kwiecień – maj - czerwiec


V.  Obchody „Dnia Strażaka”.

Termin:  maj


VI. Gminne zawody sportowo - pożarnicze.

Termin: maj –  sierpień.


VII. Przegląd orkiestr strażackich.

Termin: czerwiec .


VIII. Powiatowe ćwiczenia na obiektach.

Termin: czerwiec - październik.


IX. Pielgrzymka do Sanktuarium M.B. Tuchowskiej

Termin: 1 lipca.


X. Powiatowe eliminacje Przeglądu Kronik Strażackich.

Termin: lipiec.


XI. Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze Seniorów

Termin:  wrzesień

 

XII. Wojewódzka Pielgrzymka Strażaków do Łagiewnik.

Termin: 15 października


XIII.   Regionalne Spotkanie Opłatkowe

Termin: 17  grudnia