Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
ul. Klikowska 39, 33-100 Tarnów
tel: 014 6217110
email: tarnow@zosprp.pl
Mapa regionu:
Odwiedziło nas 1411199 osób.

2011-03-01 - Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

               Informujemy, iż Szkoła Ratownictwa Medycznego  działająca w strukturach Powiatowej Stacji Pogotowia w Tarnowie planuje zorganizować Kurs Kwalifikowanej Pomocy Medycznej dla ratowników z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszego powiatu. Termin trwania kursu przewiduje się w okresie : 08.04.2011-27.05.2011. Grupa uczestników kursu musi liczyć min. 15 osób.

Koszt kursu: 1000 zł. Dofinansowanie Starostwa Powiatowego: 500 zł.

Zgłoszenia należy nadsyłać do Biura ZOSP RP filia w Tarnowie do 22 lutego 2011r.

Dodtakowe informacje pod nr tel. 14 621 71 10

W zawiązku z prowadzonymi negocjacjami z Pogotowiem Ratunkowym w zakresie przeprowadzenia kursu uległa zmianie cena:

Koszt całkowity: 800 zł.

Dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego: 400 zł

Pozostałe koszty ponosi gmina/OSP