Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
ul. Klikowska 39, 33-100 Tarnów
tel: 014 6217110
email: tarnow@zosprp.pl
Mapa regionu:
Odwiedziło nas 2013794 osób.

2011-12-30 - Prezydium Zarządu Powiatowego ZOSP RP

         W dniu 14 grudnia 2011r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Tarnowie, na którym zatwierdzono plan pracy  zarządu na 2012 rok..

Określono zadania dla poszczególnych członków Prezydium i wyznaczono opiekunów odpowiedzialnych za współpracę  z Zarządami Gminnymi ZOSP RP na terenie powiatu.

Prezesi Zarządów Gminnych ZOSP RP proszeni  są o przesyłanie harmonogramów zebrań sprawozdawczych za 2011rok  w poszczególnych jednostkach na terenie gminy,  do  Biura Terenowego ZOP ZOSP RP w Tarnowie oraz do powiadomienia członków Prezydium, będących opiekunami jednostek OSP w danej gminie.

Informacje  o danych kontaktowych z poszczególnymi osobami można uzyskać  w Biurze Terenowym ZOP ZOSP w Tarnowie nr tel 14 631 70 46

 

 W załączeniu wykaz członków Prezydium ZOP ZOSP RP w Tarnowie odpowiedzialnych za współpracę z poszczególnymi gminami:

 

Lp.

Funkcja

Imię i nazwisko

Odpowiedzialność za ZG ZOSP RP

1.

Prezes

KAZIMIERZ  SADY


 

2.

Wiceprezes

KSAWERY  STEFAŃCZYK

Wietrzychowice, Lisia Góra


3.

Wiceprezes

ANDRZEJ  JAROCHA

Ciężkowice,Gromnik


4.

Wiceprezes

TADEUSZ  SITKO

Szerzyny, Tuchów


5.

Wiceprezes

ANDRZEJ  WITEK

Ryglice, Rzepiennik Strzyż.


6.

Sekretarz

MARIAN  NOWAK

Pleśna


7.

Skarbnik

MIECZYSŁAW  KAWA

Werzchosławice


8.

Członek prezydium

MIECZYSŁAW  KRAS

Zakliczyn, Skrzyszów


9.

Członek prezydium

MARIAN  JASNOSZ

Żabno


10.

Członek prezydium

GRZEGORZ  GOTFRYD

Tarnów Gmina, Tarnów Miasto


11.

Członek prezydium-kronikarz

ADAM  STAWARZ

Wojnicz, Radłów