Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
ul. Klikowska 39, 33-100 Tarnów
tel: 014 6217110
email: tarnow@zosprp.pl
Mapa regionu:
Odwiedziło nas 1411258 osób.

2012-02-16 - Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego

W dniu 6 lutego 2012 roku odbyło się Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Tarnowie. Poświęcone było podsumowaniu działalności Zarządu w roku ubiegłym i przygotowaniu planu pracy na I półrocze 2012r.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń Prezydium ZOP ZOSP RP. Cztery przez prezydium poprzedniej kadencji, i jedno z udziałem nowo wybranego składu,  na którym uzgodniono podział zadań dla poszczególnych członków i przyjęto plan pracy  na 2012 rok. Tematyka większości posiedzeń dotyczyła organizacji imprez i uroczystości wynikających z harmonogramu  pracy prezydium w 2011r. Rok miniony był okresem wyborów zarówno do władz  zarządów gminnych jak i powiatowych, dlatego też więcej uwagi na posiedzeniach poświęcono  nowym składom Zarządów Oddziałów Gminnych jak i przygotowaniu się do Zjazdu Powiatowego. Poruszano również problem trudnej współpracy  zarządów OSP z niektórymi władzami samorządowymi, miejskimi i gminnymi.  W odpowiedzi na pismo z UM Tarnowa,  Prezydium zajęło stanowisko  w sprawie reaktywacji OSP w Tarnowie Mościcach. Niektórzy członkowie zarówno prezydium jak  zarządu byli zaangażowani  w przygotowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo- pożarniczych na szczeblu gminnym.

Drugim tematem posiedzenia było przygotowaniu do realizacji  uroczystości i imprez  w I półroczu 2012r. wraz z określeniem zakresu uczestnictwa  członków prezydium w poszczególnych przedsięwzięciach.

 Prezydium podjęło  Uchwałę w sprawie  Organizacji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w dniu 13 maja 2012r i powołania „Komitetu Honorowego Obchodów Dnia Strażaka”. Tegoroczna uroczystość zbiega się z 20 rocznicą  powstania Państwowej Straży Pożarnej oraz 91 rocznicą założenia  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Tradycyjnie, wzorem lat ubiegłych uroczystość będzie organizowana wspólnie  przez Zarząd Oddziału Powiatowego  ZOSP RP i Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.