Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
ul. Klikowska 39, 33-100 Tarnów
tel: 014 6217110
email: tarnow@zosprp.pl
Mapa regionu:
Odwiedziło nas 1411170 osób.

2012-03-05 - Małopolskie Remizy 2012

Konkurs MAŁOPOLSKIE REMIZY 2012

W dniu 28 lutego 2012 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2012” dla gmin na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2012 roku pisemnego wniosku o przyznanie pomocy finansowej wraz z wymaganymi załącznikami (według formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu). Wymagane dokumenty należy przesłać listem poleconym na adres:

Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji,

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,

z dopiskiem „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2012” (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, potwierdzona datą i pieczęcią wpływu)

lub dostarczyć osobiście na adres:

Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, Kraków, parter (nowy budynek).

Regulamin konkursu i formularz wniosku znajdują się na stronie internetowej http://www.malopolskie.pl/Srodowisko/Geotermia/ → Środowisko → Małopolskie Remizy. Osobą do kontaktu jest: Pani Kinga Dudek oraz Pani Marta Gabryś, tel. (12) 63-03-177.