Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
ul. Klikowska 39, 33-100 Tarnów
tel: 014 6217110
email: tarnow@zosprp.pl
Mapa regionu:
Odwiedziło nas 1411167 osób.

2014-11-30 - Posiedzenie Zarządu Powiatowego

Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie

 

 22 listopada 2014r. w Domu Strażaka w Radłowie  odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu OP ZOSP RP w Tarnowie.

 

Obrady miały na celu ocenę i podsumowanie działalności Oddziału Powiatowego Związku OSP RP pow. Tarnowskiego  w 2014r. , jak również przygotowanie planu pracy na rok 2014. Wśród zaproszonych gości w obradach uczestniczył nowo mianowany  Powiatowy Kapelan Strażaków ks. Kamil Wróbel

W trakcie posiedzenia  dokonano oceny przebiegu Powiatowych Zawodów Sportowo- Pożarniczych MDP , oraz podsumowano Powiatowe Ćwiczenia na Obiektach:

- Szpitala Położniczo – Operacyjnego im. Św. Elżbiety Sp. z o.o. Roztoka 55, gm.Zakliczyn

- Ośrodka  Jazdy Konnej   Stare Żukowice 1,  33-151 Nowa Jastrząbka gm. Lisia Góra

Tematem posiedzenia była również informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie st. bryg. Tadeusza Sitko o  działalności operacyjnej i współpracy  z OSP w powiecie tarnowskim w 2014r  oraz o  zamierzeniach operacyjnych  w przyszłym roku. Pan Komendant podziękował  za dobrą współpracę pomiędzy Ochotniczymi Strażami naszego powiatu  a Państwową Strażą Pożarna , oraz za dobrą organizację w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek.

Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie nadbryg. Andrzej Mróz  w swoim wystąpieniu  podkreślił, że wprowadzany w województwie system GPS którym objęte są również samochody OSP KSRG ma  przede wszystkim na celu wspomaganie  w zakresie dysponowania i prowadzenia działań w trudnym terenie. Poinformował o planie zwiększenia w 2015r. dotacji do zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego do kwoty 150 tyś. zł.

Po złożeniu Sprawozdania przez Komisję Rewizyjną oraz po przedstawieniu projektów planów pracy Prezydium i Zarządu oraz  Harmonogramu  Uroczystości i Imprez Programowych na 2015r., zostały one poddane pod głosowanie, w którym zostały  przez Zarząd przyjęte.