Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
ul. Klikowska 39, 33-100 Tarnów
tel: 014 6217110
email: tarnow@zosprp.pl
Mapa regionu:
Odwiedziło nas 1339995 osób.

2014-12-01 - Działalność Zarządu Powiatowego za 2014 r.

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI  ZARZADU I  PREZYDIUM  OP ZOSP RP

W TARNOWIE w 2014 ROKU

 

 

W 2014 roku obyło się dwa posiedzenia Zarządu i cztery posiedzenia Prezydium Zarządu OP ZOSP RP w Tarnowie.

Tematyka  posiedzeń  Prezydium Zarządu  w bieżącym roku w szczególności wynikała  z zatwierdzonego  harmonogramu pracy oraz organizacji imprez programowych. Ponadto Prezydium Zarządu na wniosek  Komisji w składzie: dh Adam Stawarz, dh Andrzej Witek  i dh Ksawery Stefańczyk, zatwierdziło podział dofinansowania MSW i FUB dla OSP  z terenu powiatu do zakupu sprzętu i umundurowania w oparciu o złożone wnioski . Podjęło również decyzję  w sprawie dofinansowania do remontu   remiz dla :OSP Koszyce Małe- gm. Tarnów, OSP  Rzepiennik Biskupi - gm. Rzepiennik Strzyżewski, OSP Sikorzyce- gm. Wietrzychowice, OSP Meszna Opacka-  gm. Tuchów  oraz dofinansowania do zakupu lekkiego  samochodu ratowniczo- gaśniczego  dla OSP Olszyny Gm. Wojnicz

Komisja ds. oceny „ Najlepszej OSP w powiecie” w składzie: Prezes, Wiceprezesi oraz Starosta Tarnowski spośród 5 zgłoszonych do konkursu jednostek wyłoniła zwycięzcę Tytuł najlepszej OSP w powiecie  w 2014r. otrzymała jednostka  Ochotniczej Straży Pożarnej   w Wojniczu i tym samym została zgłoszona do konkursu na szczeblu wojewódzkim, gdzie 2.06 br. zdobyła II miejsce i nagrodę w wys. 30tyś zł.

W ramach pracy Prezydium rozpatrywano składane przez Zarządy OSP wnioski  o odznaczenia  w oparciu o przyznany przez ZOW  ZOSP RP w Krakowie limit na 2014r.   W chwili obecnej w całości wykorzystano limit  odznaczenia  Złoty Znak Związku,   Medal Honorowy im. B. Chomicza, Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa- po raz drugi .  Limit medali  Za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Strażak Wzorowy  został wykorzystany w ok.80 %.

Podziękowania należą się powiatowej kompanii reprezentacyjnej OSP  której opiekunem jest Wiceprezes Dh Andrzej Jarocha, a prowadzącym   przewodniczący  powiatowej KR Dh Jan Kulinowski. Kompania corocznie uświetnia swoją obecnością uroczystości, które odbywają się na terenie powiatu i województwa. W bieżącym roku  uczestniczyli w  powiatowych obchodach Dnia Strażaka , obchodach święta 3 maja  oraz  w corocznej pielgrzymce do sanktuarium MB Tuchowskiej w dniu 1 lipca i XIII Strażackiej Pielgrzymce do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Gratulacje należą  się Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej z Szerzyn, która  zajęła pierwsze miejsce w ramach konkursu „Najlepsi z najlepszych” za  swoją działalność w 2013r.

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej od czterech lat organizuje Ogólnopolski Konkurs "Najlepsi z Najlepszych" na wzorową Młodzieżową Drużynę i jej Opiekuna. Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się MDP, której praca przyczynia się do popularyzowania ochrony przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa, tradycji ruchu strażackiego, jak również idei wspólnej pracy na różnych płaszczyznach (kulturalnej, sportowej, społecznej, informacyjnej itp.). Ochotniczych Strażach Pożarnych, szkołach i innych placówkach na terenie całego kraju. W minionym roku do V edycji konkursu przystąpiło  ok. 10 tys. Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających ze wszystkich regionów kraju. Do finału zakwalifikowały się  32 drużyny. JURY za wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą uznało Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Szerzyny, woj. małopolskie, a za najlepszych Opiekunów Krystiana Furmana i Kamila Mitoraja .

 

  W poddawanej dziś pod ocenę pracy Prezydium w 2014  roku  odbyło się  kilka konkursów,  imprez i uroczystości, które w szczególny sposób wymagały większego zaangażowania członków naszego Prezydium oraz Zarządu:

 

Eliminacje Powiatowe OTWP

W dniu 4 kwietnia 2014r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  w Tarnowie odbyły się eliminacje powiatowe  Ogólnopolskiego  Turnieju Wiedzy Pożarniczej powiatu tarnowskiego. W turnieju udział wzięło 59 uczestników podzielonych na trzy grupy wiekowe:

I    - reprezentanci szkół podstawowych:                       22 uczestników,

II   - reprezentanci szkół gimnazjalnych:                         21 uczestników,                  

III - reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych:               16 uczestników .

 

Konkurs przeprowadziło jury w składzie:

 

Druh Andrzej Witek -                  Przewodniczący

Mł. bryg. Paweł Mazurek-           Sekretarz

Druh  Łukasz Giemza  -                Członek

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

Grupa I

 1. Bartosz Filipak                       ( gmina Szerzyny) –   8,67 pkt.
 2. Aleksandra Zbylut     ( gmina Tuchów ) –    6,00 pkt.
 3. Anna Wąs                              ( gmina Tuchów ) –    4,00 pkt.

Grupa II

 1. Konrad Filipak                       ( gmina Szerzyny)–    8,33 pkt.
 2. Dawid Abramowicz   ( gmina Pleśna ) –                   6,00 pkt.
 3. Julia Osika                             ( gmina Tuchów)–      4,00 pkt.

Grupa III.

 • Dominik Wąs                         ( gmina Tuchów ) –    9,00 pkt.
 • Natalia Rudnik                      ( gmina Ciężkwice ) –            7,50 pkt.
 • Daniel Kusek             ( gmina Skrzyszów) – 6,67 pkt.

Zdobywcy pierwszych miejsc w każdej z grup,  reprezentowali  nasz powiat  w eliminacjach wojewódzkich  OTWP, które odbyły  się w dniu  29 kwietnia 2014r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarne w Krakowie - Nowej Hucie, Os. Zgody18.

- Konrad Filipak Grupa II: 2 miejsce

- Dominik Wąs Grupa III- 1 miejsce

            W eliminacjach na szczeblu centralnym które odbyły się w Lublinie w  dniach 6-8 czerwca br.

            - Konrad Filipak, Grupa II:   z 5- tym wynikiem punktowym   10 miejsce

- Dominik Wąs,   Grupa III- z  6-tym  wynikiem punktowym   11 miejsce

 

Powiatowy Finał Konkursów : „ Nie wypalaj Traw” i „ Kiedy dzwonie po straż pożarną”

 

W dniu 9 maja 2014r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  w Tarnowie odbył się powiatowy finał konkursów plastycznych: uczniów  klas I, II i III szkół podstawowych pt. „Kiedy dzwonię po Straż Pożarną” oraz uczniów klas IV i V szkół podstawowych pt. „Nie wypalaj suchych traw”.

Konkurs przeprowadziło jury w składzie:

Pani Marta Maziarz-        Przewodnicząca

Pani Aneta Żurek-           Członek

Pani Halina Kurcz  -         Członek

Na konkurs  pt. „Kiedy dzwonię po Straż Pożarną” zgłoszonych zostało 43 prace uczniów z 19 szkół podstawowych, reprezentujących 8 gmin powiatu tarnowskiego

Na konkurs pt. „Nie wypalaj suchych traw” zgłoszonych zostało 38 prac uczniów z 26 szkół podstawowych, reprezentujących 10 gmin powiatu tarnowskiego

Po wnikliwej ocenie 81 prac pod kątem wartości artystycznej i stopnia propagowania  idei konkursu  jury postanowiło przyznać:

 I Miejsca:

 1. Martyna Bednarz   kl. I  SP  w Lisiej Górze gm. Lisia Góra
 2. Mateusz Kwaśny   kl. II SP w  Rzepienniku Marciszewskim gm. Gromnik
 3. Wiktoria Pachota   kl. III SP w Zakliczynie gm. Zakliczyn
 4. Aleksandra Małek  kl. IV SP w Zabawie gm. Radłów
 5. Anna Kwaśniak     kl. V SP w Jadownikach Mokrych gm. Wietrzychowice

 

Wyróżnienia

 1. Marlena Mucha   kl. I  SP  w  Bogoniowicach gm. Ciężkowice
 2. Konrad Sowa      kl. IV SP w  Łętowicach  gm. Wierzchosławice

 

Nagrody dla zwycięzców i wyróżnienia  ufundował Starosta Tarnowski, natomiast upominki dla wszystkich uczestników  eliminacji  Związek OSP.

 

            Podziękowanie dla Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie zarazem wiceprezesa ZOP ZOSP RP  st. bryg. Tadeusza Sitko za oddelegowanie funkcjonariuszy i pracowników komendy do współpracy przy organizacji i przeprowadzeniu tych konkursów.

 

Powiatowe obchody Dnia Strażaka

 

11maja 2014r. odbyły się Powiatowe obchody Dnia Strażaka.

Dzień ten wspólnie uczcili strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych miasta  i powiatu tarnowskiego, oraz  funkcjonariusze pożarnictwa w stanie spoczynku.
Uroczystości rozpoczęty się o godz. 900 Mszą Świętą w kościele pw. Miłosierdzia Bożego, a następnie przy akompaniamencie orkiestry dętej z OSP Filipowice, pododdziały przemaszerowały na Plac wewnętrzny Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie. Uroczystość rozpoczęli: st. bryg. Tadeusz Sitko - Komendant Miejski PSP oraz Druh Andrzej Jarocha – Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Tarnowie, witając przybyłych gości i dziękując wszystkim strażakom za ich odpowiedzialną służbę, trud i poświęcenie, oraz składając wyrazy uznania    i życząc dalszych sukcesów w służbie. Swoją obecnością brać strażacką w tym dniu zaszczycili parlamentarzyści ziemi tarnowskiej: Urszula Augustyn, Robert Wardzała, Józef Rojek, a także Stanisław Sorys  - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego i Wice Prezes ZW ZOSP RP, nadbryg. Andrzej Mróz - Małopolski Komendant Wojewódzki PSP      i Wice Prezes ZW ZOSP RP, Pan Roman Łucarz – Starosta Tarnowski,  Pan Zbigniew Karciński – Przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego, Grzegorz Światłowski – Przewodniczący Rady Miasta Tarnowa, Katarzyna Łącka – Sutkowska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Miasta Tarnowa, Pan insp. Zbigniew Ostrowski – Doradca Prezydenta ds. bezpieczeństwa UM Tarnowa, druh Ksawery Stefańczyk – Członek Zarządu Głównego ZOSP RP. Ponadto w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele sejmiku województwa małopolskiego, rady miasta Tarnowa, rady Powiatu Tarnowskiego, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji współpracujących, oraz poczty sztandarowe jednostek OSP w tym poczet sztandarowy Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Szerzynach, która zwyciężyła w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i będzie reprezentować Polskę na spotkaniu młodych strażaków w Luksemburgu. W trakcie uroczystości zostały poświęcone nowe pojazdy pożarnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy który będzie wykorzystywany przez tarnowskie jednostki podczas prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych tj. Samochód specjalny pożarniczy do ratownictwa technicznego, Samochód – ciągnik siodłowy na podwoziu SCANIA wraz z naczepą do transportu wody, Kontener wężowy oraz przyczepa specjalna do przewozu kontenerów. Ponadto w trakcie uroczystego apelu wręczone zostały odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe oraz nagrody pieniężne dla strażaków PSP, oraz Dyplomy i upominki ufundowane dla Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych przez Starostę Powiatu Tarnowskiego. Uroczyste obchody Święta „Dnia Strażaka 2014” w powiecie tarnowskim zostały zakończone prezentacją nowo pozyskanych pojazdów i sprzętu ratowniczego.

 

Regionalne zawody sikawek konnych

 

15 czerwca br. w Klikowej odbyły się pierwsze regionalne zawody sikawek konnych w których uczestniczyło  9  OSP:

 1. Charzewice
 2. Lubcza
 3. Ilkowice
 4. Jadowniki Mokre
 5. Nowe Żukowice
 6. Wola Radłowska
 7. Wola Dębińska
 8. Ujazd
 9. Ząb

Konkurencje oceniało jury w składzie:

Przewodniczący- Dh Ksawery Stefańczyk

Członkowie Dh Tadeusz Trytek i Dh Marian Jasnosz

Po przeprowadzonych ćwiczeniach bojowych  zwyciężyła OSP Ujazd pow. krakowski, 2 miejsce OSP Wola Radłowska pw. tarnowski, 3 miejsce OSP Wola Dębińska pow. brzeski.

 

 

Powiatowy  Przegląd Orkiestr Dętych

 

Przegląd Orkiestr Dętych, w tym roku odbył się 28 czerwca w Rzepienniku Strzyżewskim.  O tytuł najlepszej w powiecie walczyło 7 Strażackich Orkiestr Dętych.

Pierwsze miejsce zajęła orkiestra OSP Żurowa, drugie orkiestra z OSP Szerzyny ,  a trzecie orkiestra z OSP w Rzepienniku Strzyżewskim.

 

Wytypowane do udziału w wojewódzkim przeglądzie zostały orkiestry OSP Szerzyny i Żurowa.

 

W dniu 8 czerwca br. w Trzyciążu odbył się XI Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych woj. małopolskiego.
W Przeglądzie wzięło udział 9 orkiestr z całego województwa.

I miejsce zdobyła Orkiestra z OSP Żurowa pow. Tarnów

II miejsce zdobyła Orkiestra z OSP Polanka Wielka pow. Oświęcim

III miejsce zdobyła Orkiestra z OSP Zagórowa pow. Olkusz

IV miejsce – wyróżnienie zdobyła Orkiestra z OSP Bystra pow. Sucha Beskidzka

Wszystkie orkiestry otrzymały Dyplomy za udział a wyróżnione Orkiestry otrzymały instrumenty muzyczne, które wręczał Dh Zbigniew Duda – V-ce Prezes Zarządu OW ZOSP RP, Dh Roman Żelazny i Dh Łukasz Smółka – Z-ca Dyrektora ZWOW ZOSP RP.

Pielgrzymka strażaków do Tuchowskiego Sanktuarium

77 pocztów sztandarowych, rzesze strażaków (w tym roku aż z 3 województw) uczestniczyły w Pielgrzymce Strażaków na rozpoczęcie Wielkiego Odpustu Tuchowskiego.

We wtorek 1 lipca rozpoczął się Wielki Odpust Tuchowski. W tym roku przeżywany jest pod hasłem „Witaj Matko Syna Bożego”. Uroczystej Eucharystii inauguracyjnej, w której udział wzięli pielgrzymujący do Tuchowa strażacy i członkowie orkiestr dętych, przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Wiesław Lechowicz, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, podziękował także strażakom za podejmowany przez nich trud w obronie drugiego człowieka.

Już po raz 26. na rozpoczęcie odpustu licznie przybyli strażacy oraz orkiestry dęte. Oprawę liturgiczną tegorocznej pielgrzymki sprawował ZOG ZOSP RP w Zakliczynie.  Tradycyjnie, po zakończonej Eucharystii, celebransi wraz z asystą liturgiczną udali się na poświęcenie pojazdów straży pożarnej.

Przegląd Kronik Strażackich

            2 września w Alwernii odbył się Wojewódzki   Przeglądu Kronik Strażackich i Monografii. Z terenu naszego powiatu na przegląd wytypowane zostało 11 kronik strażackich W eliminacjach uczestniczył opiekun z ramienia Zarządu Powiatowego   dh Ksawery Stefańczyk wraz z kronikarzami z poszczególnych jednostek . 

Powiatowe  Zawody Sportowo- Pożarnicze

W dniu 6 września br. na kompleksie sportowo - rekreacyjnym w Zakliczynie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu tarnowskiego. Na starcie stanęło 7 drużyn dziewcząt i 11 drużyn chłopców, ktorzy rywalizowali zarówno w sztafecie jak i konkurencji bojowej. Piękna pogoda sprawiła, iż na zawodach pojawiło się wielu kibiców. W trakcie zawodów przygotowano wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych m.in. mozna było pojeździć na strażackim quadzie, amfibi czy poduszkowcu udostępnionym przez PSP Tarnów. OSP Wojnicz, Tuchów i Łęg Tarnowski przygotowały pokazy związane z ratownictwem wysokościowym, natomiast OSP Zakliczyn pierwszą pomoc.

W zawodach bezkonkurencyjne okazały się jednostki z Gminy Lisia Góra, którzy zajęli pierwsze miejsca zarówno w kategorii dziewcząt -OSP Łukowa jak i chłopców - OSP Kobierzyn. Drużyny z pierwszych trzech miejsc otrzymały nagrody, puchary i dyplomy. Natomiast pozostałe drużyny - nagrody pocieszenia

Wojewódzka Pielgrzymka Strażaków

12 października br. odbyła się XIII Strażacka Pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Nasz powiat reprezentowały  poczty sztandarowe OSP , powiatowa kompania reprezentacyjna OSP  strażacy  oraz ich rodziny.

Strażacy naszego powiatu współuczestniczyli w obsłudze liturgicznej  Mszy Świętej.

Powiatowe  ćwiczenia na obiekcie

 • 26 sierpnia 2014 r.

Szpitala Położniczo - Operacyjny im. Św. Elżbiety Sp. z o.o.Roztoka 55, gm. Zakliczyn

Założenie  do ćwiczeń:

Gaszenie pożaru oleju napędowego w budynku szpitalnym, ewakuacja pracowników  i pacjentów, likwidacja skutków wypadku drogowego z udziałem samochodów osobowych, z prowadzeniem działań w zakresie udzielania kwalifikowanej pomocy przed medycznej.

.Cel ćwiczeń:

-          praktyczne sprawdzenie przygotowania jednostek OSP KSRG i OSP z poza systemu do podjęcia działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku pożaru obiektów szpitalnych i ewakuacji osób z takich obiektów,

-          praktyczne sprawdzenie przygotowania jednostek OSP do współdziałania w zakresie udzielania pomocy medycznej,

-          sprawdzenie współpracy personelu Szpitala z służbami ratowniczymi,

-          doskonalenie alarmowania, współdziałania i dowodzenia jednostkami ochrony przeciwpożarowej, 

-          sprawdzenie i doskonalenie systemów alarmowania i łączności radiowej UKF MSW,

-          sprawdzenie Planu Ratowniczego Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego.

 

Uczestnicy ćwiczeń:

-        Personel Szpitala Położniczo – Operacyjnego im. Św. Elżbiety w Roztoce

-        Gmina Zakliczyn:

  OSP KSRG Filipowice

  OSP KSRG Gwoździec

  OSP KSRG Zakliczyn

  OSP Charzewice

  OSP Faliszewice

  OSP Stróże

  OSP Wola Stróska

  OSP Wróblowice

-        Gmina Gromnik: 

  OSP KSRG Gromnik

  OSP Siemiechów

-        Gmina Wojnicz:

  OSP KSRG Wielka Wieś

  OSP Olszyny

-       KM PSP Tarnów - JRG Nr 2 PC Siedliska, SLKw i rozjemcy z KM PSP

-       Policja – patrol samochodowy

-       Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - aplikacyjnie

-       Pogotowie Ratunkowe - aplikacyjnie

-       Pogotowie Energetyczne - aplikacyjnie

-       Pogotowie Gazowe – aplikacyjnie

-       Pomoc drogowa – 2 lawety aplikacyjnie.

-       Pozoracja – 5 druhów OSP Tuchów i Łęg Tarnowski

 • 10 października 2014r

Ośrodek Jazdy Konnej   Stare Żukowice 1,  33-151 Nowa Jastrząbka

gm. Lisia Góra

Założenie do ćwiczeń.

Gaszenie pożaru budynku inwentarskiego (stajni), ewakuacja zwierząt (koni), obrona obiektów magazynowych i mieszkalnych oraz ewakuacja pensjonariuszy z budynku pensjonatu agroturystycznego, prowadzenie działań w zakresie udzielania kwalifikowanej pomocy przedmedycznej w przypadku urazów wielonarządowych (złamania i obrażenia wewnętrzne).

Cel ćwiczeń.

-          praktyczne sprawdzenie przygotowania jednostek OSP KSRG i OSP z poza systemu do podjęcia działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku pożaru obiektów inwentarskich i magazynowych i ewakuacja zwierząt hodowlanych (koni) z tego typu obiektów,

-          praktyczne sprawdzenie przygotowania jednostek OSP do prowadzenia samodzielnych działań w zakresie udzielania pomocy medycznej,

-          sprawdzenie współpracy personelu Ośrodka Jazdy Konnej z służbami ratowniczymi,

-          doskonalenie alarmowania, współdziałania i dowodzenia jednostkami ochrony przeciwpożarowej, 

-          sprawdzenie i doskonalenie systemów alarmowania i łączności radiowej UKF MSW,

-          sprawdzenie Planu Ratowniczego Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego.

 

Uczestnicy ćwiczeń.

-        Personel Ośrodek Jazdy Konnej w Starych Żukowicach, gm. Lisia Góra,

-        Gmina Lisia Góra:

  OSP KSRG Stare Żukowice

  OSP KSRG Lisia Góra

  OSP KSRG Łukowa

  OSP Breń

  OSP Brzozówka

  OSP Kobierzyn

  OSP Nowa Jastrząbka

  OSP Nowe Żukowice

  OSP Pawęzów

  OSP Śmigno

  OSP Zaczarnie.

-        Gmina Żabno

  OSP KSRG Łęg Tarnowski

  OSP Ilkowice

-        Gmina Tarnów:

  OSP KSRG Wola Rzędińska

Miasto Tarnów:

  OSP KSRG Tarnów-Rzędzin

-       KM PSP Tarnów - rozjemcy

-       Policja – patrol samochodowy

-       Pogotowie Ratunkowe - aplikacyjnie

-       Pogotowie Energetyczne - aplikacyjnie

-       Pogotowie Gazowe – aplikacyjnie

-       Pozoracja – 7 druhów OSP Stare Żukowice + Fantom Adam 1

Po zakończonych ćwiczeniach, odbyły się ich podsumowania, podczas których zostały omówione wychwycone przez rozjemców niedociągnięcia .   Ćwiczenie zostały zaliczone do kategorii TRUDNYCH  ze względu na położenie rodzaje obiektów , a  także porę wieczorową ćwiczeń  na obiekcie Starych Żukowicach W ocenie podsumowujących cele i założenia ćwiczeń zostały osiągnięte. Podkreślono ogromny postęp w wyszkoleniu umundurowaniu wyposażeniu oraz możliwościach i zakresie prowadzenia działań przez  straż widoczny na przestrzeni ostatnich 10 lat.

 

 • Wojewódzkie ćwiczenia taktyczno-bojowe „AZOTY 2014”

W dniu 17 paździrnika 2014 r. o godz. 1000 na obiekcie stokażu z diphylem na instalacji polimeryzacji kaprolaktamu - Wydział Polimeryzacji Kaprolaktamu na terenie zakładu Grupa Azoty S.A. w Tarnowie przeprowadzone zostały wojewódzkie ćwiczenia taktyczno-bojowe
z udziałem sił i środków Małopolskiej Brygady Odwodowej z terenu województwa małopolskiego.

w ćwiczeniach  brały udział OSP Gromnik, Wojnicz Żabno w ramach  Plutonu Tarnów  wchodzącego w skład WOO, a także OSP Tarnów Rzędzin. 

 

Przed nami jeszcze w tym roku :  21  grudnia Regionalne Spotkanie Opłatkowe Strażaków

 

Stało się już tradycją, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Państwowej Straży Pożarnej spotykają się aby złożyć sobie życzenia  i połamać się opłatkiem. Dlatego  serdecznie zapraszamy do przybycia  i czynnego udziału w tym doniosłym spotkaniu.