Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
ul. Klikowska 39, 33-100 Tarnów
tel: 014 6217110
email: tarnow@zosprp.pl
Mapa regionu:
Odwiedziło nas 1411211 osób.

2016-03-12 - Wyjazdowe Posiedzenie Zarządu Powiatowego ZOSP RP

12 marca 2016 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu OP ZOSP RP w Tarnowie, które było  ostatnim posiedzeniem kadencji  2011-2016.

Prezes Zarządu Powiatowego Dh Kazimierz Sady podziękował wszystkim członkom Zarządu Powiatowego, Komisji Rewizyjnej oraz Prezesom i Komendantom Gminnym, a za ich pośrednictwem wszystkim członkom OSP za angażowanie i dobrą współpracę w  czasie trwania kończącej się kadencji i wręczył im pamiątkowe podziękowania.

Obrady miały na celu zatwierdzenie bilansu finansowego ZOP ZOSP RP w Tarnowie za rok 2015, jak również  przygotowanie  do  Zjazdów Gminnych  oraz do Zjazdu Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie. Omówiono także przygotowaniach do Powiatowych obchodów Dnia Strażaka   w 150 rocznicę powstania tarnowskiej straży pożarnej.

Tematem posiedzenia była również informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie st. bryg. Tadeusza Sitko o  działalności operacyjnej i współpracy  z OSP w powiecie tarnowskim w 2015 r  oraz o  zamierzeniach operacyjnych  w roku bieżącym. Pan Komendant podziękował  za dobrą współpracę pomiędzy Ochotniczymi Strażami naszego powiatu  a Państwową Strażą Pożarna, oraz za dobrą organizację w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek.

 

W wyniku obrad podjęto uchwały w sprawach:

 

  1. Zatwierdzenia bilansu ZOP ZOSP RP pow. tarnowskiego
  2. Zwołania Zjazdu Powiatowego ZOP ZOSP RP w listopadzie 2016r. oraz określenia ilości Przedstawicieli do Zarządu i Delegatów na Zjazd Powiatowy

- miejsce Zjazdu: Lubcza gm. Ryglice

  1. Wystąpienia do Zarządu Wojewódzkiego ZOSP o udzielenie pomocy finansowej Gminom ubiegającym się po zakup samochodów bojowych dla OSP.
  2. Wystąpienie do WFOŚ o udzielenie pożyczki  Gminom ubiegającym się po zakup samochodów bojowych dla OSP.
  3. Wystąpienia o odznaczenie  „Złotym Znakiem Związku” druha Grzegorza Dłuskiego- Komendanta Gminnego w Szerzynach
  4. Wprowadzenia elementów musztry do regulaminu zawodów sportowo- pożarniczych.